Vinkällare i restaurang

Populär restaurang valde vinskåp med Quercia vinställ för sin lagring. Vinskåp som är skräddarsydda och anpassade till deras vinkällaren.